Name: Okewande, O. T.

Department: Linguistics

Publications

 1. Okewande, O. T. (2017). The Sociocultural, Linguistic and Religious Implications of Numerical Code in Yorùbá Personal Names. Journal of Linguistics, Language and Culture. 4(1)68-91, Published by Department of Linguistics, Nnamdi Azikwe University, Awka. ISSN (Online): 2465-6801
 2. Okewande, O. T. (2015). Ìtọpinpin Ìfúnnítumọ̀ bí Ìlànà Ìṣọwọ́lò-èdè nínú Orin Ọdẹ Fún Àṣeyẹ tí Adébóyè Babalọlá kọ. Ilọrin Journal of Linguistics, Literature and Culture. 5, 184-205, Published by Department of Linguistics and Nigerian Languages, University of Ilọrin. ISSBN: 2141-6176
 3. Okewande, O. T. (2015). Òdiwọ̀n Ìtayọ Bí Fọ́nrán Ìṣọwọ́lò-Èdè Nínú Ìwé Orin Ọdẹ Fún Àṣeyẹ ti Adébóyè Babalọlá kọ. LÁÀŃGBÀSÀ:Jọ́nà Iṣẹ́ Akadá ní Èdè Yorùbá. 19, 102-118, Published by Department of Linguistics, African and Asian Studies, University of Lagos Akoka-Yaba, Lagos. ISSN 0794 - 3881
 4. Okewande, O. T. (2015). Ìtọpinpin Atọ́ka Ìṣewẹ́kú Ajẹmọ́tumọ̀ Àlòpọ̀ Nínú Àṣàyàn Afọ̀ Yorùbá. LÁÀŃGBÀSÀ: Jọ́nà Iṣẹ́ Akadá ní Èdè Yorùbá. 19, 1-20, Published by Department of Linguistics, African and Asian Studies, University of Lagos Akọka-Yaba, Lagos. ISSN 0794 - 3881
 5. Okewande, O. T. (2015). Nigerian indigenous languages and the challenge of extinction: The Yorùbá language as a reference. Journal of Linguistics, Language and Culture. 2 (3) 84-101, Published by Department of Linguistics, Nnamdi Azikwe University, Awka. ISSN (Online): 2465-6801
 6. Okewande, O. T. (2014). Ìtayọ gẹ́gẹ́ bí Ìṣọwọ́lò-èdè nínú Orin Ọdẹ Fún Àṣeyẹ tí Adébóyè Babalọlá kọ. Ilọrin Journal of Linguistics, Literature and Culture. 4, 144-170, Published by Department of Linguistics and Nigerian Languages, University of Ilọrin. ISSN 2141 -6176
 7. Okewande, O. T. (2014). Àgbéyẹ̀wò Ìyípadà Atọ́ka Afọ̀ Ajẹmówe Bí Fọ́nrán Ìṣọwọ́lò-èdè Nínú Rẹ́rẹ́ Rún. Àkùngbá Journal of Linguistics and Literature. 5, 15-22, Published by the Department of Linguistics and Nigerian Languages, Ondo State University, Àkùngbá-Àkókó. ISSN 2141 -5420
 8. Okewande, O. T. (2013). Ìmọ̀-ìjìnlẹ̀-èrò Yorùbá Ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ sí ìdájọ́ Òdodo. Àkùngbá Journal of Linguistics and Literature. 4, 28-35, Published by the Department of Linguistics and Nigerian Languages, Ondo State University, Àkùngbá-Àkókó. ISSN 2141 -5420
 9. Okewande, O. T. (2013). Ìhà tí Yorùbá kọ sí Ìfaradà Ẹ̀sìn nínú Èrò Àti Ìgbàgbọ́ Wọn. YORÙBÁ: Journal of the Yorùbá Studies Association of Nigeria. 7(2), 54–78, Published by the Yorùbá Studies Association of Nigeria (YSAN). Ibadan: University of Ibadan. ISSN 1595- 1324

Chapters in Books

 1. Okewande, O. T. (2016). Kòṣéémánìí Èròjà Inú Àbọ̀ Ìwádìí. In Ọgbọ́n Ìṣèwádìí Nínú Ìmọ̀ Ẹ̀dá-Èdè, Lítíréṣọ̀ àti Àṣà Yorùbá Lérè Adéyẹmí, Hezekiah Olúfẹ́mi Adéọ̀sun, Fólúkẹ́ Bọ́láńlé Adékẹ́yè, Ọlátúnbọ̀sún Christopher Ọmọléwu (Eds), 116-128: Published by the Department of Linguistics and Nigerian Languages, University of Ilọrin, Ilọrin. ISBN: 978-978-978-0
 2. Okewande, O. T. (2016). Ìṣèwádìí Ìmọ̀ Ìlò-Àmì Èrò-Ìjìnlẹ̀ àti Ẹ̀sin-Abínibí nínú Àwọn Ìwé Ìtàn Àròsọ D. O. Fágúnwà. In Ọ̀tun Ìmọ̀ nínú Ìtàn Àròsọ D. O. Fágúnwà, Oluyẹmisi Adebọ̀wále, Duro Adeleke, Arinpe Adejumọ (Eds), 145-157: Published by the Yorùbá Studies Association of Nigeria (YSAN). Ibadan: University of Ibadan. ISBN: 978-34934- 9- 3
 3. Okewande, O. T. (2014). Àgbéyẹ̀wò ète ìṣewẹ́kú nínú ìwé Orin Ọdẹ Fún Àṣeyẹ. In Bringing our Cultures Home: Festchrift for Bádé Àjàyí AT 70, Ahmad Shehu Abdussalam, Lérè Adéyẹmí, Hezekiah Olúfẹ́mi Adéọ̀sun, Bọ́láńlé Elizabeth Arókoyọ̀ (Eds), 99-113: Published by the Department of Linguistics and Nigerian Languages, University of Ilọrin, Ilọrin. ISBN: 978-978-937-825-8